Играта с Кика и Кико и приказките за Лео и Ави, позволиха на децата ни да отиграят бъдещата си роля като „ученици“

Ави не е само герой в приказката, Ави е истинска – тя е емоционална, чувствителна, забавна и… понякога опърничава. Историята й също е истинска – това е историята за първия ден в детската градина и емоциите, с които трябваше да се справи дъщеря ми. Знам, че това е историята и на много други деца, които са преминали през периода на адаптация така, както знам, че куклата й помогна да опознае новата среда с чувство на сигурност и спокойствие от присъствието на Кика. Приказката и куклата помогнаха на дъщеря ми да се справи със своята несигурност и безпокойство от непознатото, от новите хора, с тъгата от раздялата й с мама, със страха от незнанието как ще премине денят.

Кика и Кико са много повече от играчка, те са връзката между два свята, в които главен герой е детето – между този на защитената среда и семейството и непознатия нов свят, който му предстои да открие в детската градина. Децата най-лесно съумяват да се справят с предизвикателствата, използвайки ролевите модели на играта, а именно куклите стават първа опора в тяхната въображаема игра. Играта с кукли помага да се развиват езиковите и социални умения, което прави децата по-креативни, по-малко агресивни и по-адаптивни към различни ситуации. Играта с Кика и Кико, в комбинация с приказките за Лео и Ави, позволи на децата ни да отиграят бъдещата си роля като „ученици“, помогна им да култивират у себе си чувства като увереност, самостоятелност, любов и грижа за другите. Кика и Кико се превърнаха в техен доверен приятел, с когото споделят своите чувства, надежди, мечти и приключения.“

Милорада Станчева

Играта с Кика и Кико и приказките за Лео и Ави, позволиха на децата ни да отиграят бъдещата си роля като „ученици“