Защо е добре за детето да ходи на детска градина?

Защо е добре за детето да ходи на детска градина?
Родителите често се питат: Кога е подходящото време детето да тръгне на детска градина? Трябва ли да ходи, ако има някой, който да се грижи за него у дома? Какви са предимствата за детето, ако ходи на детска градина? Трябва ли да се разделя с родителите, докато е още малко? Истината е, че има много причини, поради които е важно детето да ходи на детска градина. Някои от тях се отнасят до развитието и напредъка на детето, докато някои произтичат от семейството и социалните норми, каквато е задължителната предучилищна подготовка например.

Социализация
Социализацията е най-честата, но и една от най-важните причини, поради които едно дете трябва да бъде допуснато до детска градина. Първата стъпка на социализация детето прави в семейството си. То расте и се развива, малко по малко започва да опознава заобикалящия го свят и случващото се извън затвореното пространство на дома. Чрез взаимодействието си със средата и хората, с които се среща, детето оформя личността си, разкрива потенциала си и укрепва способностите си. Детската градина играе много важна роля в този процес, защото детето чрез ежедневните си дейности, сътрудничеството с възпитателите и децата създава нови навици, взаимоотношения, приема социално приети ценности и правила на поведение и най-важното – учи как да се адаптира и функционира независимо в света, който го заобикаля.

Самостоятелност
По време на престоя им в детската градина децата научават нови песни, стихчета, приказки, учат
за растенията, животните и планетата Земя. Научават се как правилно да държат молив, да се хранят, да гледат часовника, да разпознават сезоните, да се обличат и събличат… Педагозите работят с тях непрекъснато, стимулират развитието на определен аспект от личността на детето или помагат за „подобряване“ на вече придобити умения. Децата са много любопитни и жадни за нови знания, когато им се даде възможност, те искат да се опитат, да видят дали могат да се справят сами или – да покажат какво могат да направят. Децата са много горди, когато научат нещо и нямат търпение да споделят постиженията си с другите. Дори да усвоят ново умение, например да се обуят сами, обикновено у дома те търсят и получават ненужна помощ, докато в детската градина първо ще пожелаят да опитат сами, дори когато наистина не могат. Ежедневните дейности и взаимодействия, които се случват в детската градина, спомагат за социално-емоционалния аспект на развитието, който е и един от най-важните за по-нататъшния напредък на детето.

Групата на връстниците
Връстниците играят много важна роля в развитието на детето. Първоначално то е по-фокусирано върху възрастните, но когато расте, съсредоточава вниманието си върху връстниците и се учи от тях, вижда ги и дори се сравнява с тях. Често се смята, че е достатъчно за детето да отиде в парка или на детската площадка, където ще бъде заобиколено от деца. В парка детето придобива определен опит и умения, но основният фокус е върху групата и онова, което тя може да предложи. В началния етап на социализация приятелството и играта са еднопосочни, но пораствайки, детето все повече и повече се обръща към връстниците си и създава лични връзки, които могат да се превърнат в приятелства до края на живота. В детската градина децата прекарват много време в общност и заедно преминават през едни и същи ритуали, дейности, които им позволяват да видят, че не всеки реагира еднакво в една и съща ситуация, че не всяка лична потребност е нужна и на останалите, а това им позволява да се научат да отлагат своите искания, да се опитват да разбират и приемат чуждата гледна и съответно – по-лесно да приемат случаите, когато не са „център“. Децата, чрез повече или по-малко приемливи опити, овладяват правилата, които им позволяват да функционират заедно и по този начин създават чувство за принадлежност към група, което е важно за усъвършенстване на личните умения.

Непрекъснатост и последователност
Непрекъснатостта и последователността са много важни думи за възпитанието и образованието на детето. За да приемем нещо, е необходимо да работим отново и отново, докато не сме сигурни, че сме го усвоили. Децата в ежедневието си получават много информация, непрекъснато се променят и развиват, усвояват различни взаимоотношения, научават нови неща, търсят нови умения и силно се стремят да изпробват всичко това, като понякога дори тестват собствените си граници, както и тези на възрастните. В детската градина децата много по-бързо и по-лесно приемат и се придържат към правилата. Чрез повторение, редовно посещение и непрекъснатост на работата се наблюдава и напредъка на детето. В детската градина детето трябва има възможност да развивава въображението си, да играе, да обича, да учи.Защо е добре за детето да ходи на детска градина?