кукла с книжка щастливи деца

Децата са най-голямото ни богатство, но и нашата най-голяма отговорност. Това, на което ги учим в ежедневието, ще се върне един ден при нас. Ако им помогнем да пораснат като здрави, щастливи и позитивни личности, значи сме от късметлиите. Децата, които се учат от малки да мислят положително, имат по-големи шансове да се превърнат успешни млади хора. Чудите се как да им помогнете по пътя на израстването? Ето няколко съвета:

1. Бъдете положителен пример

Децата са като пластилин. Всяко влияние оставя следа върху тях. Децата ежедневно се оглеждат в родителите – каквито сте вие (весели, мрачни, оптимистични), такива ще бъдат и те. Споделяйте им положителния си опит, обяснявайте им как се вземат добри решения, учете ги, че ако искат да видят дъгата, трябва да приемат и бурята.

2. Помогнете им да се чувстват добре

Не отглеждайте деца си по стереотипи – момчетата никога не плачат, момичетата трябва да са скромни и т.н. Нека свободно изразяват своите емоции, радост и тъга, гняв и страх. Сълзите са нещо нормално, както е нормално да се гордеят от успехите си. Не ги учете да крият емоциите под килима. Насърчаването на емоционалното благосъстояние ще им помогне да пораснат като здрави и балансирани личности.

3. Учете ги на Закона за привличането

Научете ги да разбират закона за привличането – да изразяват желанията си по ясен и категоричен начин. Учете ги, че единственото ограничение е в нас, че можем да постигнем всичко, което искаме. Учете децата да бъдат милостиви, състрадателни един към друг. Научете ги, че доброто предизвиква добро. Бъдете тяхната подкрепа – вие сте тези, които първи им показвате какво и колко могат в живота.

4. Мотивирайте ги и ги насърчавайте ежедневно

Помогнете на детето си да вярва, че може да бъде най-добро във всичко. Насърчавайте го да следва своите желания, да повярва, че може да постигне велики неща в живота. Дори ако детето ви е неуспешно, насърчавайте го да не се отказва, за да се научи, че понякога успехът е резултат от поредица от неуспешни опити. Ако не успее на състезание, разговаряйте с него, анализирайте заедно случилото се и го попитайте дали знае какво още би могло да се направи, за да бъде по-успешен следващият път. Научете го да вижда във всяко поражение част от своята победа.

5. Покажете им как да се съсредоточават върху решенията си

Говорете по-малко за проблемите – лидерите говорят за решения. Учете детето си да мисли как да се справи с предизвикателствата, а не как да блокира проблемите. Намирането на решение е съществено умение за придобиване на самочувствие и увереност в самия себе си.

6. Позволете им да правят това, което им харесва

Нека детето ви да бъде уникално и да се посвети на това, което му харесва. Научете го да открива талантите си и да следва целите си. Създайте му позитивна среда, в която да се учи и развива, защото стимулиращата среда провокира най-добре креативността от детето.

7. Нека детето расте в среда с положителни хора

Обграждайте детето с позитивни хора, което ще повлияят положително на неговото развитие. Децата са продукт на заобикалящата ги среда, затова е важно в обкръжението им да има хора, които да ги научат да мислят здравословно и позитивно, да вярват в себе си и да реализират пълния си потенциал.

8. Научете детето си на висок морал

Децата трябва да растат като силни и позитивни лидери, които зачитат моралните ценности и принципи. Те трябва да знаят какво е добро и афирмативно, какво е почтено и честно, как трябва да се отнасят към приятели, родители, учители. Трябва да ги научите да бъдат отговорни, да признават грешките си и да се учат от тях. Научете ги да стоят зад собствените си думи и да прилагат принципите на справедливост и почтеност през целия си живот. Вашата задача е да ги управлявате по трудния път на изкушението и да ги насочвате по правилния.

9. Питайте ги за хубавите неща, които са им се случили през деня

Вместо да ги питате как са прекарали деня, попитайте ги какво хубаво им се е случило в този ден. Така ще ги научите да откриват красивото и доброто във всичко, да виждат света като добро и безопасно място, да търсят позитивното пред негативното.

10. Нека растат в творческа среда

Възпитайте отношение към културата от най-ранна възраст – водете ги на театър, четете заедно, играйте ролеви и настолни игри с тях, говорете за артистите, хората на изкуството, за учителите като авторитети. Така ще им помогнете да бъдат емоционално отговорни, но и емоционално зрели. Следвайки няколко простички правила, вие ще помогнете на децата си да пораснат щастливи, позитивни и сигурни в себе си личности.

Да отгледаме щастливи деца: 10 съвета