първи стъпки в детската градина

Какво е адаптация?

Децата са личности с индивидуални нужди, интереси, навици, характери. Тръгването на детска градина обикновено е първото отделяне на детето от родителите за дълго време, първата му среща с голям брой непознати – както с деца, така и с възрастни. Поради тези причини тръгването на детска градина може да предизвика различни реакции у детето като плач, отказ да се храни, неспокоен сън, оплакване от болки в корема и други в желанието му да забави или отложи ходенето на детска градина по всички възможни начини. Нужно е време на детето, за да възприеме новата среда, която му налага да промени навиците си, режима на съня, поведението му в група и т.н. Следователно адаптирането към детската градина отнема толкова време, колкото е необходимо на детето, за да свикне и да приеме новата среда и новите правила.

Трябва ли да се прекъсне адаптацията?

Много често родителите се чудят дали не е по-добре за детето да се прекъсне или отложи за известно време тръгването на детска градина, ако детето плаче и по-тревожно от обикновено. Отговорът обаче е, че периодът на адаптиране не трябва да се прекъсва, за да се даде възможност на детето да разбере, че ходенето на детска градина не може да бъде забавено. Втората причина е, че повторната адаптация винаги отнема повече време и е много по-трудно както за детето, така и за родителите и учителите.

Кои са типовете адатация?

Лека адаптация: протича с нормална реакция на детето към промяната в средата. Това са предимно деца, които са установили сигурни и стабилни емоционални връзки с родителите си. При такива деца всички реакции и промени в поведението се проявяват в рамките на 10-15 дни от тръгването на детска градина. Детето бързо приема новата среда и с нетърпение очаква срещите си с уителите и децата.

Средна адаптация: тук се включват децата, чиито промени в поведението продължават до един месец след присъединяването му към колектива, към който детето упорито отказва да се приобщи в нежеланието си да посещава детска градина.

Тежка адаптация: обикновено се среща много рядко в практиката. Отнася се за деца, които могат да изпитат постоянни и продължителни реакции и поведенчески разстройства, продължили няколко месеца. Много често при тези деца има и допълнителни неблагоприятстващи фактори, които допринясят за удължаване периода на приспособяване – чести отсъствия поради болест, вече веднъж прекъснат период на адаптиране, проблеми или промяна в семейната среда, липсата на режим, недостатъчно добре развити социални умения (съответсващи на възрастта) и др. др. В тези случаи се препоръчва екипна работа (колаборация между педагозите на детето, родителите и психолог), за да се установят причините и да се намерят начини за преодоляване на трудностите.

Какво може да затрудни адаптацията?

Несигурен, тревожен (дори плачещ) родител.

Родител, който не се сбогува с детето.

Родител, който дълго се задържа на вратата на детската стая.

Родители, които се опитват да ускорят адаптацията, неглижирайки тревожността на детето и/или като го оставят в детската градина веднага през целия ден. Това може допълнително да усложни процеса и да засили поведенческата съпротива срещу детската градина. Затова се препоръчва в началото детето да остава там за по-кратък период от време в началото и адаптацията да бъде постепенна.

Родителят не общува с преподавателите как и колко време е необходимо за детето, за да протече по-леко адаптацията.

Поведението на родителите, което помага на детето да се адаптира по-ефективно:

Водете редовно детето си в детската градина като се опитвате да спазвате един и същи режим, така детето научава последователността от определени действия (пристигане в детска градина – тръгването на родителя – престоя – пристигане на родителя)

Занесете предмет, към който детето е емоционално привързано (любима играчка, книжка, бутилка за вода)

Преди тръгването на детето на детска градина, попитайте за ритъма на работа и последоватлността на действията и се опитайте да коригирате домашния режим (хранене, сън, игра).

Подгответе детето за детската градина като говорите за това какво предстои без да хиперболизирате или идеализирате ситуацията; четете и разглеждайте книжки за детската градина, с помощта на които детето ще придобие по-ясна представа (включително и визуална); заедно изберете/подгответе нужното за тръгването му на детска градина – дрешки за първия ден, пижама, раничка, пантофки; бъдете смели и убедени, че това е най-правилното решение и предайте тази смелост и увереност на децата си!

/Aвтор: Kika.bg/

Детската градина – първи стъпки и период на адаптация
Отбелязана с: